Strategia rozwoju miast w Polsce

· 13-10-22 · Aktualności

Strategia rozwoju miast

Strategia rozwoju miast w Polsce to najważniejszy dokument wielowymiarowy dotyczący planowania perspektywicznego. Określa on wizję, kierunki rozwoju miast oraz cele. W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w miastach na terenie Polski oraz ich otoczeniu, tak ważne są prace nad aktualną oceną stopnia wdrożenia dokumentu, jakim jest strategia rozwoju miast w Polsce.

Ważne jest, aby strategia zachowywała jak najwyższy stopień aktualności, zarówno w zakresie istotnych rozstrzygnięć perspektywicznych i strategicznych. Należy przy tym uwzględniać dokumenty unijnego i krajowego programowania rozwoju. Co więcej strategia rozwoju miast w Polsce w sposób bardzo szczegółowy określa sytuację społeczno-gospodarczą każdego miasta. Celem strategii jest realizacja przedsięwzięć w celu stworzenia miast zawartych, sprawnych oraz spójnych i zrównoważonych. W efekcie uzyska się miasta wysoko konkurencyjne oraz silne.

Ważnym elementem są zdefiniowane w ramach strategii punkty ciężkości, takie jak jakość życia mieszkańców, metropolitalność, ale również przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy czy transport i logistyka miejska. Można jest także wdrażanie zaawansowanych technologicznie branż do gospodarki miasta, aby poszerzyć konkurencję ofertową lokalnych przedsiębiorstw oraz wzmocnić ich pozycję na rynku nie tylko lokalnym lecz również międzynarodowym. Koncepcja rozwoju miasta ma przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, ale także do polepszenia warunków bytowych mieszkańców poszczególnych dzielnic.


Dodany przez gbo

Ostatnie posty

alternative
Wpływ budżetu obywatelskiego na rozwój miast w Polsce

Wpływ budżetu obywatelskiego na rozwój miast w Polsce jest bardzo duży. Chociażby dlatego, że - jak pokazuja b

Więcej
alternative
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Prawo w naszym kraju- na szczęście- zorganizowane jest w maksymalnie demokratyczny sposób. Wobec tego obywa

Więcej
alternative
W ilu czytaniach sejm rozpatruje projekt ustawy?

Każdy z nas już nawet na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie uczy się odnośnie tego, że władza w naszym kraj

Więcej
alternative
Jak uchwala się budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest też nazywany budżetem partycypacyjnym. Jest to pewien proces, w którym mieszkańcy d

Więcej
alternative
Budżet obywatelski - jak głosować?

Budżety obywatelskie to jedno z najistotniejszych źródeł finansowania inwestycji dla każdego z Nas. W tym w

Więcej