Wpływ budżetu obywatelskiego na rozwój miast w Polsce

· 13-10-22 · Aktualności

Wpływ BO na rozwój miast w Polsce

Wpływ budżetu obywatelskiego na rozwój miast w Polsce jest bardzo duży. Chociażby dlatego, że - jak pokazuja bnadania - znaczna większość realizowanych dzięki tym funduszom inwestycji dotyczy szeroko pojętej lokalnej infrastruktury.

Spędzanie wolnego czasu, rekreacja i drogi

Najwięcej realizowanych w wyniku głosowania projektów dotyczy terenów służących spędzaniu wolnego czasu i rekreacji, Chodzi o porządkowanie czy rewitalizację parków placów zabaw, budowę lub odnowienie infrastruktury sportowej, czyli boisk, siłowni, itp.

Pozytywny wpływ budżetu obywatelskiego na rozwój miast w Polsce widać również po tym, że wygrywają także projekty związane z przemieszczaniem się. Dzięki budżetom obywatelskim powstaje sporo nowych jezdni, chodników czy dróg rowerowych lub są one modernizowane. Na kolejnym miejsce pod względem popularności znajdują się inwestycje związane między innymi z tak zwaną małą architekturą, oświetleniem lub projekty dotyczące bardziej lub mniej zamkniętych przestrzeni. Chodzi na przykład o budynki i tereny szkół, przedszkoli, bibliotek, klubów sportowych czy nawet Ochotniczych Straży Pożarnych.

Edukacja i kultura

Znacznie mniejszym powodzeniem wśród zgłaszających i glosujących cieszą się natomiast pomysły związane z organizacją wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. A jeżeli już takie były i wygrywały glosowanie to niemal wszystkie dotyczyły jedynie pomocy w ich przeprowadzeniu. Tylko naprawdę nieliczne miały wiązany charakter łączący wydarzenia z rozwojem przestrzeni. Na przykład zbudujmy boisko do piłki nożnej i przeprowadźmy tam międzyosiedlowy turniej.


Dodany przez gbo

Ostatnie posty

alternative
Strategia rozwoju miast w Polsce

Strategia rozwoju miast w Polsce to najważniejszy dokument wielowymiarowy dotyczący planowania perspektywiczne

Więcej
alternative
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Prawo w naszym kraju- na szczęście- zorganizowane jest w maksymalnie demokratyczny sposób. Wobec tego obywa

Więcej
alternative
W ilu czytaniach sejm rozpatruje projekt ustawy?

Każdy z nas już nawet na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie uczy się odnośnie tego, że władza w naszym kraj

Więcej
alternative
Jak uchwala się budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest też nazywany budżetem partycypacyjnym. Jest to pewien proces, w którym mieszkańcy d

Więcej
alternative
Budżet obywatelski - jak głosować?

Budżety obywatelskie to jedno z najistotniejszych źródeł finansowania inwestycji dla każdego z Nas. W tym w

Więcej