Rada dotycząca sprawy budżetu obywatelskiego

Rada ds. BO

Obywatele coraz chętniej biorą czynny udział w zmianach i innowacjach jakie tylko mogą zostać wprowadzone w ich okolicy, czy nawet precyzyjniej- w ich miejscu zamieszkania. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach wpłynęło wiele projektów do budżetu obywatelskiego, które z pewnością warte były rozpatrzenia i być może nawet i zaakceptowania. Warto jednak zauważyć, że kluczową rolę odgrywa tu rada dotycząca sprawy budżetu obywatelskiego. Zależy od niej niezwykle wiele, a co za tym idzie, zanim my sami wystąpimy z projektem do budżetu obywatelskiego, warto na samym początku wiedzieć, czym ta rada się zajmuje.

Rada dotycząca spraw budżetu obywatelskiego, w świetle polskiego prawa jest niezwykle istotną instytucją i powinna ona być znana każdemu, kto wnosił projekt do budżetu obywatelskiego. Okazuje się bowiem, że rada zajmuje się głównie opiniowaniem i weryfikowaniem tego typu projektów. Można więc łatwo się domyślić, że to od niej wiele zależy w kwestii tego, czy dany projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie i rzeczywiście będzie mógł zostać zrealizowany, czy też wniesiony projekt okaże się nieprzydatny obywatelom- z punktu widzenia rady- i niestety, ale będzie musiał spotkać się on z odrzuceniem. Warto więc zawsze pamiętać o tym, że to od rady zależy to jak zostanie dany projekt oceniony, co może nas jedynie skłonić do tego, by jeszcze lepiej przyłożyć się do ich przygotowania i przedstawienia. Od tego bowiem zależy jest powodzenie i przyszła realizacja z budżetu obywatelskiego.