Szanowni Państwo,

Już po raz piąty głosujemy w Gdyni na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na inwestycje i remonty zgłoszone oraz wybrane przez mieszkańców, zagwarantowaliśmy w budżecie miasta ponad 5 milionów złotych. Teraz tylko od Państwa głosów zależy, które projekty zostaną zrealizowane.

Po oddaniu głosów na Budżet Obywatelski, zapraszamy do zagłosowania na przedsięwzięcia przygotowane przez rady dzielnic w ramach Przyjaznej Dzielnicy. Także i w tym wypadku, to Państwa głosy zadecydują o tym, które działania będą realizowane w nadchodzącym roku.

Głosujmy. Gdynia jest tego warta.

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

 

Wpisz swój numer PESEL oraz imię matki, a następnie zatwierdź przyciskiem „Dalej”.

MOZLIWOŚĆ GŁOSOWANIA DO 2018-07-02 23:59:59

Szanowni Państwo,
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w sposób bezpieczny i z należytą starannością. Ponadto:

  1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel. (58) 727-39-00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
  2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, tel. (58) 727-39-02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań ustawowych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – RODO.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w postaci numeru PESEL i imienia matki.
  5. Państwa dane w zakresie wskazanym w ust. 4 zostały pozyskane z rejestru meldunków, pobytów stałych i czasowych oraz rejestru wyborców Urzędu Miasta Gdyni.
  6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od daty zakończenia głosowania.
  9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
  10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Nie będą również przekazywane odbiorcą w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.